Michael Buble’ -“On an Evening in Roma (Sott’er Celo de Roma)”

 

michael bublé nobody but me

Giới ca khúc  với giai điệu blue/jazz thật lãng mạn của Michael Buble “On An Evening In Roma (Sotter Celo De Roma)” . Ca khúc này sẽ nằm trong CD mới “NOBODY BUT ME” phát han`h vào ngày 21 tháng 10 năm 2016 này .

Ca khúc “On An Evening In Roma (Sotter Celo De Roma)” đã được trình bày qua giọng ca huyền thoại Dean Martin vào năm 1962 .

Mời bạn nghe .

 

Continue reading