American Idol 2018 đã và đang thực hiện kỳ tuyển sinh đầu tiên tại New York

 

Host chương trình Ryan Seacrest đằng sau hậu trường .

 

Hình ảnh tại buổi tuyển sinh đầu tiên .

Source: ABC

5 thoughts on “American Idol 2018 đã và đang thực hiện kỳ tuyển sinh đầu tiên tại New York

  1. Sorry, đã bỏ trang :
    blogkietsaiblog.wordpress.com,
    thăm trang mới :
    trangblogai.wordpress.com
    Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s