Ngôi sao dòng nhạc country ,Luke Bryan và ca sỹ Hello thâp niên 80 Lionel Richie sẽ cùng Katy Perry làm giám khảo cho American Idol .

Luke Bryan Lionel Richie American Idol Announcement

Ngôi sao dòng nhạc country ,Luke Bryan và ca sỹ Hello thâp niên 80 Lionel Richie sẽ cùng Katy Perry làm giám khảo cho American Idol 2018.

American Idol sẽ trở lại vào năm 2018 sau 2 năm vắng mới với đài truyền hình mới ABC , và ban giám khảo hoàn toàn mới . Đài và producers sẽ mời anh Ryan Seacrest trở lại trong vai trò host chương trình .

 

 

Theo TMZ thì Katy Perry sẽ được trả 25 triệu đô , Luke sẽ gom về 13 triệu và Lionel sẽ nhận 10 triệu . Riêng Ryan sẽ được trả giao động từ1 10-15 triệu .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s