American Idol sẽ trở lại vào tháng 3 năm 2018

Source: TMZ

Đài truyền hình ABC đã mua bản quyền American Idol và sẽ trình chiếu vào tháng 3 , năm 2018 .

Đài truyên` hình FOX là đài từng chiếu American Idol 15 năm qua cũng đã có ý định mua lại bản quyền nhưng đã không thành .

Đây là tin mừng cho fans hâm mộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s