American Idol 2018-Giám Khảo ? Dẫn chương trình ?

kelly ripa ryan seacrest talk american idol

Sau khi có tin đồn American Idol sẽ trở lại vào năm sau thì giới hâm mộ đã đoán bóng đoán gió rằng ai sẽ là giảm khảo ? Ai sẽ dẫn chương trình ?

Theo trang blog của cô Mj thì hiện producers đang đã mời quán quân đầu tiên American Idol , cô Kelly Clarkson trong vai trò giám khảo , và cô đã đồng ý .

Người host American Idol duyên dáng trong suốt 15 năm , anh Ryan Seacrest hiện đang cộng tác với chương trình talkshow của cô Kelly Ripa ở New York nên có lẻ anh không thể tiếp tục dẫn chương trình (vì American Idol thực hiện ở Los Angeles). Tuy nhiên qua chương trình talkshow của cô Kelly Ripa và Ryan Seacrest thì có tin đồn chương trình sẽ thực hiện tại New York để Ryan Seacrest có thể tham gia chương trình .

Xem cô Kelly Ripa và Ryan Seacrest nói về sự trở lại của American Idol .

Hấp dẫn , hấp dẫn .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s