The Voice 11-Top 20

 

Top 20 sẽ trình bày ca khúc của ho. Sẽ chọn Top 12 .

Mời bạn xem tiêt’ mục của thí sinh mình thích nhất : Billy Gilman , và ghé qua blog của cô Mjsbigblog xem trọn chương trình . .

Billy Gilman-Crying

QUÁ ĐỈNH

2 thoughts on “The Voice 11-Top 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s