The X Factor Úc Châu 2016- 9 thí sinh đã được chọn vào vòng LIVESHOW

Nhóm dưới 22t do cô ADAM đảm trách

 

Nhóm “GROUP” do cô Iggy đảm trách

Brentwood, Time And Place &  Montage.

Nhóm trên 22t do anh GUY đảm trách

2 thoughts on “The X Factor Úc Châu 2016- 9 thí sinh đã được chọn vào vòng LIVESHOW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s