The X Factor 2016 AUSTRALIA- VÒNG 3 chair challenge.

Tụi Úc hát hay quá . Nên xem tụi trẻ này hát các bạn à. Quá Tuyệt vời .

 


Vlado

 

Ivy Adara

 

Amalia Foy  –Piece by Piece

 

 

Natalie Ong  “I’d Rather Go Blind”

 

Thí sinh mà Adam Lambert đã chọn : Isaiah Firebrace, Natalie Ong, Amalia Foy

Sorry vì không tìm đưỢc đủ clips để post. CũNg may có clips của cả 3 thí sinh mà Adam Lambert đã chọn

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s