30 ngôi sao có thu nhập nhiều nhất thế giới 2016

Taylor Swift có số thu nhập cá nhân nhiều nhất vào 2016. Xem list còn lại nhé

 

 

 

Forbes vừa công bố các ngôi sao giàu nhất thế giới .

30)  Matt Damon với $55 triệu

31-30.-Matt-Damon-($55-million)

Xếp cùng hàng với thu nhập 56 triệu gồm có: Kevin Durant (bóng rỗ), Novak Djokovi (tennis), Kenny Chesney (ca sỹ Country) , Justin Bieber

30-26.-Kevin-Durant-($56-million)

Kevin Durant

29-26.-Novak-Djokovic-($56-million)

Novak Djokovi

27-26.-Justin-Bieber-($56-million)

Justin Bieber

25 )Paul McCartney ($56.5 triệu )

26-25.-Paul-McCartney-($56.5-million)

 

24. Bruce Springsteen ($60.5 triệu)

25-24.-Bruce-Springsteen-($60.5-million)

23. Jackie Chan ($61 triệu)  

24-23.-Jackie-Chan-($61-million)
22. Diddy ($62 million) Rapper

23-22.-Diddy-($62-million)

 

21. Calvin Harris ($63 million)

22-21.-Calvin-Harris-($63-million)

20. David Copperfield ($64 million) Ảo thuật gia

21-20.-David-Copperfield-($64-million)

19. Dwayne Johnson ($64.5 million)

20-19.-Dwayne-Johnson-($64.5-million)

18. Rolling Stones ($66.5 million)

19-18.-Rolling-Stones-($66.5-million)

17. AC/DC ($67.5 million)

18-17.-AC-DC-($67.5-million)

16. Roger Federer ($68 million) Tennis

17-16.-Roger-Federer-($68-million)

 

15. Garth Brooks ($70 million)

16-15.-Garth-Brooks-($70-million)

 

Xếp cùng hàng 13 với thu nhập 75 triệu gồm có : Rihanna, Ellen DeGeneres, Madonna

15-13.-Rihanna-($75-million)

14-13.-Ellen-DeGeneres-($75-million)

13-12.-Madonna-($76.5-million)

 

11. LeBron James ($77 million) bóng rỗ

12-11.-LeBron-James-($77-million)

10. Rush Limbaugh ($79 million) Xướng ngôn viên đài radio

11-10.-Rush-Limbaugh-($79-million)

9. Adele ($80.5 million)  

10-9.-Adele-($80.5-million)

8. Lionel Messi ($81. 5 million)

9-8.-Lionel-Messi-($81.-5-million)

7. Howard Stern ($85 million)

8-7.-Howard-Stern-($85-million)

6. Kevin Hart ($87.5 million)

7-6.-Kevin-Hart-($87.5-million)

Đồng hạng 4 (88 triệu) gồm có : Cristiano Ronaldo, Dr. Phil McGraw

6-4.-Cristiano-Ronaldo-($88-million)

5-4.-Dr.-Phil-McGraw-($88-million)

 

3. James Patterson ($95 million) Nhà văn

4-3.-James-Patterson-($95-million)

2. One Direction ($110 million)

 

 

3-2.-One-Direction-($110-million)

1. Taylor Swift ($170 million)

2-1.-Taylor-Swift-($170-million)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s