The X Factor UK 13 – TUYỂN GIỌNG 2 (Đa ~ có 1 số clips hoàn chỉnh)

 

Eddie Lee (51, Glasgow)

Saara Aalto (29, Finland) 3 YESes.

-James Hughes (17, Glasgow) –3 YESes.

-Emily Middlemas (17, Glasgow) – 3 YESes

Rachel Hooke (45, Leichester)

LOAI

Abiola Abbicock (42, Hackney) – LOAI

Kittipos Maspun (23, Thailand) – “Memory” LOAI

-Rebekah Ryan (39, Staffordshire) 4 YESes.

Cô đã li dị và có đã 2 con, nhưng 1 đứa đã qua đời .

Đã từng phát hành album nhưng thất bại . Đây là cơ hội thứ 2 của cô


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s