vietnam(ese) idol 2016 :JANICE PHƯƠNG -HELLO

Hoàn toàn không theo dõi Vietnam(ese) Idol, nhưng có người bạn send cho mình xem clip này và đăng lên blog nếu muốn .

Xem xong phải nói là mình quyết định đúng . Nếu nói về họp mặt bạn và hát vậy giúp vui thì ok. Còn trong cuộc thi thì đối với mình cô này quá tê. .

Đám giám khảo cũng chán, nhất là tên Bằng Kiều . Trên sân khấu nói chuyện có duyên thì trên bàn giám khảo càng Vô duyên bấy nhiêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s