Xích đu MA giữa ban ngày .

 

Người cha đưa các con đến 1 công viên chơi thì phát hiện xích đu không người mà đung đưa . Người cha (người quay film ) cho hay ngày đó không có gió . Bạn có thể so sánh với các xích đú xung quanh

 

One thought on “Xích đu MA giữa ban ngày .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s