4 thoughts on “Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 8: Chủ đề Ghen

  1. Kịch tuồng VN giờ diễn lên đồng lên cốt phơi phới làm như thiệt, hỏi sao dân trí suy đồi, buôn thần bán thánh từ Bắc chí Nam.

    • ….Và họ được khen mới “kinh”
      hài kịch vài năm nay hay có màn trai giả gái, gái giả trai .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s