Nghệ sĩ Trung Dân nói gì về Formosa?

 

Dưới cái nhìn và sự sáng tạo của người nghệ sĩ, anh Trung Dân đã hoá thân mình vào câu chuyện dã sử thời đại nóng bỏng của dân tộc. Cảm ơn anh người nghệ sĩ vị nhân sinh, cuộc sống của dân tộc này.(facebook)

 Bắt đầu mình quí ngươì nghệ sĩ này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s