Hoài Linh Hầu Đồng .

Nghe đâu thằng hề này có quyền trong giới văn nghệ ở Việt Nam lắm phải không ạ ?

Clip này tên Hoài Linh đang muốn tự chứng minh nó chỉ vốn là tên hề – không hơn, không kém.

 

 

4 thoughts on “Hoài Linh Hầu Đồng .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s