Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội | Tập 5: Chủ đề cảm xúc (tiếp theo)

Nên xem tác phẩm “Chuyến Xe Bảo Táp”.

Ghét cách phê  bình của bọn giám khảo . Vẻ bày đặt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s