The Voice 10- Top 12 đã đưỢc công bố .

Sorry, mình không theo dõi chương trình the Voice . Chỉ thích cô  Alisan Porter

Nhưng có thể mình xem Top 12 vào tuần sau .

 

THE VOICE -- "Live Playoffs" Episode 1012C -- Pictured: (l-r) Bryan Bautista, Nick Hagelin, Paxton Ingram, Laith Al-Saadi, Alisan Porter, Emily Keener, Mary Sarah, Daniel Passino, Shalyah Fearing, Hannah Huston, Owen Danoff, Adam Wakefield -- (Photo by: Trae Patton/NBC)

 

TỪ TRÁI SANG PHẢI  :Bryan Bautista, Nick Hagelin, Paxton Ingram, Laith Al-Saadi, Alisan Porter, Emily Keener, Mary Sarah, Daniel Passino, Shalyah Fearing, Hannah Huston, Owen Danoff, Adam Wakefield

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s