TIN NÓNG: HÀNG KHÔNG AI CẬP EGYPT-AIR VỪA BI KHÔNG TẶC.

Chuyến bay 55 hành khách vừa bị một nhóm cướp có vũ trang bắt đáp xuống
phi trường Larnaca Airport ở Cyprus.
Nhóm cướp máy bay đưa ra đề nghị là sẽ thả tự do cho đàn bà và trẻ em trong nhóm 55 hành khách khi vừa đáp xuống phi trường.
Hiện nay vẫn chưa rõ mục đích của nhóm không tặc này

 

Cập nhật : Sau khi thương lưọng , bọn không tặc chỉ giữ 4 người nước ngoài và 1 nhân viên . Tất cả các han`h khách khác đã được thả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s