Clip Hay

Anh Bradley Friesen mời cô bạn thân ( từng là 1 vận động viên trượt băng nghệ thuật ) muốn cùng anh đến nơi mao hiểm không ? Mặc đù chưa biết nơi mạo hiểm đó là nơi nào, nhưng cô đã nhận lời .

Xem clip để xem anh Bradley Friesen ,bằng 1 chiếc máy bay trực thăng, đã dẫn cô đến 1 nơi co’ khung cảnh thiên nhiên tráng lệ nào nhé .

 

 

http://www.littlethings.com/ice-skating-beautiful-landscape/?utm_source=judy&utm_medium=social&utm_campaign=performances

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s