Đọc báo vẹm 469

📜 Ứng cử đại biểu

📜 Tàu “la.” đâm tàu đánh cá Việt Nam

📜 Thu hút nhân tài

📜 Xe đạp dành cho tuần tra bị “đắp chiếu “?

📜 Lao động tại Angola

📜  Nhà máy 8000  tỷ

📜 Công An đánh bạn gái chấn thương sọ não .

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s