American Idol 15- Lịch trình

Clipboard01

Giờ trình chiếu of mùa cuối cùng của American Idol sẽ có nhiều sự thay đổi . American Idol 15 sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 4, ngắn hơn 1 tháng so với mọi năm (đêm chung kết của 14 mùa trước đều rơi vào trung tuần tháng 5 ). Do đó, sẽ có double elimination (2 thí sinh bị loại trong 1 tuần).

Lịch trình của American Idol 15 như sau :

Thứ 4 ngày 3, thứ 5 ngày 4– Top 24 sẽ được công bố .

Thứ 4 ngày 10 tháng 2 -12 trong top 24 thí sinh sẽ trình diễn.

Thứ 5 ngày 11 tháng 2– 5 trong 12 thí sinh sẽ bị loại .

Thứ 4 ngày 17 tháng 2– 12 trong top 24 thí sinh còn lại sẽ trình diễn.

Thứ 5 ngày 18 tháng 2– 5 trong 12 thí sinh còn lại sẽ bị loại . (tức Top 14 sẽ được công bố)

Thứ 4 ngày 24 tháng 2– Top 14 sẽ trình diễn (cùng với các cựu idols ). Fans sẽ bình chọn .

Thứ 5 ngày 25 tháng 2– Kết quả công bố 4 thí sinh sẽ bị loại vào đầu chương trình. Top 10 sẽ trình diễn ngày sau đó .

Thứ 5 ngày 3 tháng 3 – 2 thí sinh sẽ bị loại . Top 10 thành 8
Thứ 5 ngày 10 tháng 3 – 2 thí sinh sẽ bị loại . Top 8 thành 6
Thứ 5 ngày 17 tháng 3 – 1 thí sinh sẽ bị loại . Top 6 thành 5
Thứ 5 ngày 24 tháng 3 – 1 thí sinh sẽ bị loại . Top 5 thành 4
Thứ 5 ngày 31 tháng 3 – 1 thí sinh sẽ bị loại . Top 4 thành 3
Thứ 4 ngày 6 tháng 4– Đêm chung kết. Top 3 thành 2
Thứ 5 ngày 7 tháng 4Đêm Đăng Quang

 

One thought on “American Idol 15- Lịch trình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s