Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ: Tập 10 – Ước mơ khát vọng

Huỳnh Lập xuất sắc.

La Thành diễn xuất rất có duyên , nhưng mình nghĩ La Thành được vào chung kết cũng nhờ do sự quen biết với Trấn Thành .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s