Forbe công bố top 5 doanh thu của American Idols

 

5. Kelly Clarkson – 4 triệu – Kelly chỉ trình diễn xong 3 shows trong chuyến lưu diễn kéo dài vài tháng khi thống kê này đang tiến hành.
5. Scotty McCreery (đồng hạng) 4 triệu – Đã trình diễn 55 shows trong vòng 12 tháng
4. Phillip Phillips – $5 triệu– Phillip đã trình diễn 83 shows trong chuyến lưu diễn quảng bá cuốn album mới nhất “Behind the Light”
3. Daughtry – 6 triệu – Số tiền kiếm được từ 89 shows.
2. Carrie Underwood – 8 triệu – Số doanh thu sẽ tăng đáng kể 1 khi chuyến lưu diễn để quảng bá album mới ” Storyteller ” bắt đầu
1. Adam Lambert – 10 triệu – Do trình diễn cùng band nhạc rock nổi tiếng Queen năm qua, Adam đã đạt được doanh thu cao nhất của idols.

 

Xem Chi Tiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s