Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ: Tập 9 – Tết

Don Nguyen vẫn vô duyên như ngày nào . Tiết mục của
của Nam Thư hay nhưng nội dung không thích hợp với chương trình.

 

Clipboard01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s