Đọc báo vẹm 457

Trích từ video 

Đảng có Trọng, dân không còn nước
Tướng có Dũng, thì tham nhũng triền miên
Biên Giới có Thanh, thì tan tành biển đảo .
Đồng bào có Sang, thì dân khổ lầm than
Không nghe được câu cuối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s