«ASIA 77» Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Nỗi Lòng Người Đi – Thanh Tuyền, Nguyên Khang [asia EXCLUSIVE]

Trong 2 trung tâm nhạc lớn của Hải Ngoại thì mình thích Asia hơn .  Hòa âm hay, dòng nhạc mình thích và nhất là nó “mang chất Hải Ngoại”.  Chương trình Thúy Nga gần đây thị trường hơn  hơn nên không còn mang chất riêng .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s