American Idol 15 – Top 24 đã được chọn .

 

American Idol 15 sẽ bắt đầu vào đầu trình chiếu năm 2016 , nhưng ekip đã và đang thu hình vào vài tháng qua . Top 24 đã được chọn vào đêm hôm quạ Xem như việc thu hình trước đã được hoàn thành .

Nhấn “continue reading” để xem Top 24 của mùa cuối cùng của American Idol.

NỮ

1. Amelia Eisenhauer (Xem clip)
2. Avalon Young (Xem Clip)
3. Emily Brooke [Cô đã tham gia idol và lọt vào Top 48 vào năm ngoái  . Xem Clips]
4. Gianna Isabella
5. Jeneve Mitchell
6. Jenn Blosil
7. Jenna Renae  (Cô đã tham gia  America’s Got Talent)
8. LaPorsha Renae
9. Olivia Rox
10. Shelbie Zora
11. Sonika Vaid
12. Tristan McIntosh

NAM

1. Adam Lasher [đã tham gia idol vào năm ngoái . Cháu ruột Santana . Xem Clip ]
2. Dalton Rapattoni (Xem clip)
3. Jame Dawson VIII
4. Jordan Sasser
5. Kory Wheeler [đã tham gia idol vào năm ngoái . ]
6. Lee Jean
7. Manny Torres
8. Thomas Stringfellow
9. Trent Harmon
10. Chưa biết
11. Chưa biết
12. Chưa biết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s