Clark Beckham trình bày ca khúc cực nổi tiếng vài tuần nay “Hello”

Các thí sinh truyền hình thực tế như American Idol, The Voice, The X Factor sẽ quất ca khúc này trong thời gian tới .
Nghĩ mà nhức đầu .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s