‘American Idol 3 ’ Fantasia Barrino trình diễn vào đêm Soul Train Awards

Cô đã trình bày 2 ca khúc “Exhale (Shoop Shoop)” của Whitney Houston & “Superwoman” của Karyn White.

XEM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s