Sự nghiệp của One Direction đang trong giai đoạn kết thúc ?

Simon đã tweeted như 1 lời tạm biệt đến nhóm boyband-One Direction mà ông đã PR trong 5 năm qua .

//platform.twitter.com/widgets.js

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s