Đọc báo vẹm 447

Về sự việc ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Cộng cướp ngay trên vùng biển Hoàng Sa, truyền thông CSVN cho biết phát ngôn viên Lê Hải Bình (cũng như bao nhiêu lần khác) nhấn mạnh rằng: Việt Nam “quan ngại sâu sắc” và sẽ xác minh với phản ứng cụ thể! Mỗi khi ông Bình nhấn mạnh với sự “quan ngại sâu sắc” thì sau đó chẳng thấy một hành động cụ thể nào. Phải chi ông đừng nhấn mạnh mà nhấn nhè nhẹ thôi thì có lẽ người dân sẽ đỡ mất niềm tin hơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s