The X Factor Australia 2015- Kết quả Top 10

Sẽ có 2 thí sinh bị loại vào đêm nay .

3 thí sinh có số phiếu thấp nhất sẽ được gọi lên sân khấu . Thí sinh có số phiếu thấp nhất sẽ bị loại ngay lập tức . 2 thí sinh còn lại sẽ hát thi đấu . Giám khảo sẽ quyết định thí sinh thứ 2 bị loại khỏi cuộc thi .

Thí sinh có số phiếu thấp nhất: Georgia Denton

2 thí sinh còn lại sẽ hát thi đấu:
Mahalia Simpson

Kết quả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s