The X Factor 2015 Australia -vòng Boot Camp “NỮ”

Ở vòng này, giám khảo sẽ chọn 5 thí sinh của nhóm họ . Xem giám khảo đã chọn thí sinh nào nhé .

DANNII MINOGUE đã chọn 5 thí sinh “NỮ” nào ?

GEORGIA DENTON

MADDISON MILEWSKI

EMILIA KELBERG

EMILIA KELBERG

MAHALIA SIMPSON

MICHAELA BARANOV

🎼 MICHAELA BARANOV trội nhất trong nhóm nữ của năm nay . Tuy nhiên nếu EMILIA KELBERG chọn đúng bài hát cho giọng khá lạ của cô thì cô cũng có cơ hội thăng tiến . Nhìn chung thì nhóm cho cô Danni chọn rất tốt . Theo mình nghĩ, năm nay là năm của nhóm NỮ và nhóm NAM .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s