David Archuleta liveshow sau 4 năm vắng bóng .

David Archuleta đã trình diễn tại Colonial Theater – Idaho Falls ID vào đêm hôm qua, 17 tháng 9

Trước giờ trình diễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s