The X Factor Australia 2015-TUYỂN GIỌNG 3

Thí Sinh năm nay hay quá .

1 Aaron Taylor

2 Shar Head
No

3 Emilia Kelberg

4 “Panda” Justin Maher-Smith “Let It Be”

5 Louise Adams “Feeling Good”

6 Jenny Denny “Your Song”

2 thoughts on “The X Factor Australia 2015-TUYỂN GIỌNG 3

  1. Hi Kiệt, lâu quá ko ghé qua rất may bạn vẫn update những show mình yêu thích. Thí sinh Úc hay quá, cảm nhận giọng ca họ rất giàu cảm xúc. Vui chơi là ko quên nhiệm vụ nha bạn Kiệt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s