America’s Best Dance Crew Tuần 4

Clipboard01

XEM TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH

1 Super Kinjaz (kết hợp giữa 2 nhóm Super Cr3w và Kinjaz)

2 IaMQuest (kết hợp giữa 2 nhóm IaMMe và QuestCrew)

Kết Quả

SuperCr3w và Kinjaz vào top 2 và đi thẳng vào vòng tới

3 Kinjaz . Không nhạc , chỉ độc tấu beatbox . –> Độc đáo

4 Super Cr3w

2 nhóm vào bottom sẽ trình diễn “for their lives”

5 IaMmE

6 Quest Crew Cảm động .

Nhóm bị loại : IaMMe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s