Tập 13 – Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại”

Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại là một thực thể bao gồm những thành phần nhân sự của nhiều thế hệ. Và nay tuổi trẻ hải ngoại thuộc thế hệ 1½, 2, và thế hệ thứ 3 thuộc Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã hình thành khối tài nguyên nhân lực quí giá, sẽ là lực lượng nòng cốt cùng với tuổi trẻ trong nước, thúc đẩy quê hương Việt Nam một ngày thật sự có dân chủ, hạnh phúc, ấm no cho Việt Nam. Sau đây là những lời nhắn nhủ của những thế hệ đi trước dành cho các bạn trẻ Việt Nam tại hải ngoại và trong nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s