Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại” -Tập 11

Truyền thông tại hải ngoại hoàn toàn đứng một vị thế khác xa giới truyền thông trong nước. Truyền thông của cộng đồng người Việt hải ngoại được quyền nói, diễn đạt suy nghĩ của mình mà không sợ sự bắt bớ của chính quyền nơi mình cư ngụ, bởi quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến ghi rõ trong bản hiến pháp và chính quyền phải tôn trọng. Và chính ở vị thế khác biệt này, giới truyền thông tại hải ngoại thông tin trung thực hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s