Phim tài liệu “40 Năm Nhìn Lại” Tập 10

Niềm tin của người Việt tỵ nạn đã thể hiện ngay trên phần đất tạm dung qua sự phát triển đa dạng của nhiều tôn giáo khác nhau. Người giáo hữu các tôn giáo không bao giờ quên cội nguồn nơi mình đã ra đi, nhưng cho dù dưới tôn giáo nào, người Việt tị nạn luôn tâm niệm rằng phải yêu thương nhau, gắn bó với gia đình, quê hương và phải có trách nhiệm góp phần giúp đỡ xây dựng cộng đồng, và đất nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s