America’s Got Talent 2015 -TUẦN 5

agt week 5

The Gentlemen
2 anh em, 12 và 9 tuổi với màn dance tuyệt vời (4 yes)

Oz Pearlmen -Mentalist (4 yes)
Ông đoán được con số mà cô Heidi chọn và đoán trúng nơi vacation của cô Mel B.

Brittany Allen- trong ca khúc Where you will go. (3 yes, 1 no)

Cô cực kỳ nervous.

Vài tiết muc. được vào vòng tới


Semeneya
1 thí sinh bị thương

Hàng loạt tiết muc. được lọt vào vòng kếArielle Baril TUYỂN THẲNG VÀO BÁN KẾT

Oleksey -Trình diễn với mannequin (người giả )

Alex Boye trong ca khuc’ SHAKE IT OFF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s