Lauren Alaina

Á Quân mùa 10 , cô Lauren Alaina sắp sửa cho ra đời cuốn album đầu tay “Wildfire” . Album này thực hiện từ 2 năm nay kể từ American Idol 10 chấm dứt . Trong chương trình CMA Music Fest , cô trình bày các ca khúc trong cuốn album này .

Road Less Travelled viết bởi Lauren Alaina/Jesse Frasure/Meghan Trainor

Queen of Hearts viết bởi Lauren Alaina / Victoria Banks / Lindsay Lee

Crashin’ The Boys Club – Lauren Alaina / Johan Fransson / Emily Weisband

Next Boyfriend – Lauren Alaina / Matt McVaney / Emily Weisband

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s