“Mariah sẽ chết như Whitney Houston.” ?


Morgan Carey , anh trai Mariah Carey đã có cuộc phỏng vấn với tờ National Enquirer và nói rằng “Mariah sẽ chết như Whitney Houston.”

Morgan đã không liên lạc với Mariah 2 hai năm và anh cho biết Mariah nghiện rượu chè,drugs và có vấn đề về tâm thần .

Có thể đó là lý do cô hay phát biểu linh tinh trong thời gian gần đây . SAD

http://www.nationalenquirer.com/celebrity/mariah-carey-will-die-just-whitney-houston

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s