Maroon 5 – This Summer’s Gonna Hurt

Giám khảo The Voice – Adam Levine cho ra đời 1 MV của ca khúc This Summer’s Gonna Hurt .

Dưới 18 tuổi không nên xem . Không nên xem trong giờ làm việc hoạc có mọi người xung quanh .

One thought on “Maroon 5 – This Summer’s Gonna Hurt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s