American Idol 14-Top 5 quảng bá lưu diễn .

Xem xong vài clips này, bạn gái đòi mua vé đi xem. Bị dụ

Top 5 mời fans tham gia liveshow .

Top 5 chụp ảnh quảng cáo và nói về sự thay đổi từ khi tham gia idol .

Top 5 chụp ảnh quảng cáo – Expectations

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s