Clark Beckham -tai the Hallmark Home and Family house

Clark Beckham làm khách mời cho chương trình the Hallmark Home and Family house vào ngày hôm qua . Anh có 1 phỏng vấn ngắn và trình bày 2 ca khúc thật tuyệt vời . 1 ca khúc anh chưa từng trình diễn trên Idol “I’ve Got News for Yoụ” của Ray Charles, và 1 ca khúc đưƠc. fans khen ngợi “Sunday Morning” ở vòng Top 11 .

phỏng vấn ngắn

“I’ve Got News for Yoụ” của Ray Charles

“Sunday Morning”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s