VIETNAM(ESE) IDOL 2015 : TẬP 3 FULL – 19/4/2015

Giống 1 cuốn film hài với 1 kịch bản rất tê. Muốn cười mà cười không nổi .

Hồi lúc trước Thanh Bùi còn ở Úc thì cũng ok, bây giờ sao mà giống mấy bà thím .

Kinh hoàng nhất là mấy bác hát tiếng Anh . ÉO BIẾT XẤU HỔ .. SMH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s