The Voice 8- Battle 3

Mình đa không xem chương trình tối nay . Các bạn cứ tự nhiên bình loạn nhé

Briar Jonnee vs Caitlin Caporale – “Fallin”

Barry Minniefield vs Jack Gregori – Feeling Alright

Katelyn Read vs Treeva Gibson – Addicted to Love

Kimberly Nichole vs Lowell Oakley – Hound Dog

Brenna Yaeger vs Kelsie May – Fancy

Clinton Washington vs India Carney – “Stay” –

One thought on “The Voice 8- Battle 3

  1. “Stay” nghe nổi da gà phết đấy! :D… nhất là cái đoạn “Staaa aa ááá ÁÁyyyy”. Clinton hát tốt hơn India, giọng Clinton cao giống Adam ghê. Adam steeal là hợp lý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s