American Idol 14- Chủ đề cho Top 11 ?

Vì tuần này sẽ có 2 đêm trình diễn, do vậy 16 thí sinh còn lại fải tập dợt 2 ca khúc . 4 bị loại (trong 16 thí sinh ) đó sẽ không trình diễn vào đêm thứ Tư . Top 12 sẽ hát lại các ca khúc mà họ đã trình diễn vào đêm tuyển giọng .

Sẽ thêm 1 thí sinh bị loại vào thứ 5 . Top 11 sẽ hát các ca khúc dành cho Party

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s